Монгол орны усны нөөц, ашиглалт, ус хэрэглээ

Харин Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай " 327 дугаар тогтоолд зааснаар Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газарт ...

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ …

3. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийн, нөхцөл байдалд тохирох арга хэмжээ авсан эсэх; h e h w w l g 2 0 0 0 327 12% 40 29 11 3 2 g 0 0 0 0 5 13% 49 36 13 1 4 g 0 7 0 0 8 3% 6 6 0 8 0 1 g l w Z ...

"БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ БҮХИЙ …

байгалийн нөөц ашигласны ашиг орлогоос тэгш хүртэх боломжийг олгож, энэ нь эргээд тухайн нутгийг хамгаалах хөшүүрэг болж байна. Түмэнхаан-Шалз ОНХГ-ын 3 суманд гарсан түймрийн тоо 2015-2016 онд

Монгол Улсын Усны тухай хууль (2004)

9.1.2.усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг тогтоох; ... 16.1.5.нутаг дэвсгэр дахь усны эх үүсвэр, усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүс тогтоож ...

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (байгаль орчныг …

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 13.5-Д ЗААСНЫГ ҮНДЭСЛЭН МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРААС ТОГТООХ НЬ: ... Байгалийн …

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн зарим …

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4, 47.5 дахь хэсэгт заасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийн хувь хэмжээ бол тухайн ашигт малтмалд оноож байгаа давхар татвар ...

АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, АН АМЬТАН …

1.АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ДЭЭД, ДООД ХЯЗГААРЫГ ДАРААХЬ БАЙДЛААР ТОГТООНО: ... 3.ЭНЭ ХУУЛИЙН 5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙН 5,6-Д БОЛОН 2 ДАХЬ ХЭСГИЙН 4, 5-Д ЗААСАН ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙГ ...

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ …

25.1.Байгалийн дурсгалт газарт байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт, нөөц даацын судалгаа, хамгаалагдсан газрын хэмжээ, тухайн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ...

ОЙН ТУХАЙ (шинэчилсэн найруулга) /Энэ хуулийг 2012 оны 5 …

ОЙГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ, ҮРЖҮҮЛЭХЭД УЛСЫН ТӨСВӨӨС ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ НЬ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГООС БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН ...

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2021 2 …

2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого-5 хувь 3. Газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого-30 хувь 4. Тогтвортой амьжиргаа төслөөс олгох гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал-

/Шинэчилсэн найруулга/ БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ …

15.1.Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг энэ хуулийн 10.1-д заасан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно: Төлбөр ногдох ус Төлбөрийн хязгаар / экологи-эдийн

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ …

1. "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай" Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 326 дугаар тогтоолын 1 дүгээр …

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

1. Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого. 15 хувь. 2. Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого. 50 хувь. 3.Газрын нөөцийн төлбөрийн …

Бүрдүүлэх бичиг баримт | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын …

Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 15.5 дахь заалт. 7. Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийг сумын татварын дансанд төлсөн б аримт. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 14 дүгээр ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.1.Төсвийн жилийн төлбөрийн орлогын хэсгийг энэ журмын 1.2-т заасан орлогоос Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 18.1-д заасан хувь, хэмжээ болон түүнээс дээш хэмжээгээр бүрдүүлнэ.

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ …

2.1.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад ...

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

"Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт" 1 17 Утас: 70533552 Цахим хаяг: Утас: 70533552 Цахим НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Монгол Улсын Байгалийн ургамлын тухай хууль

2/"байгалийн ургамлын нөөц" гэж тухайн зүйл ургамлын тархац нутаг дахь нийт хэмжээг; ... 2.Ургамал ашигласны төлбөрийн дээд, доод хэмжээ, төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх журмыг хуулиар тогтооно. ...

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Завхан аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Д.Бат-Ундраа Утас: 7046-3612, Цахим хаяг: [email protected] Аудитын менежер Б.Дагвасүрэн Утас: 7046-3783, Цахим хаяг: [email protected] Ахлах ...

ТӨВ

Б.1. Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг тухайн нэр төрлийн орлогоор бус нэр зааж ангилагдаагүй гэсэн орлогоор бүртгэж, байгаль хамгаалах нөхөн

"ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ …

Ойн дагалт баялгийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон. ... Тайлбар: Энэ жагсаалтаар төлбөрийн хэмжээ нь тогтоогдоогүй ойн дагалт баялгийг ашиглах тохиолдолд овог, ...

Lekts 10 new | PPT

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай 3. ... зориулалттай ашиг малтталын гектор тутамд 7250 төгрөг байна. 13 Жил Төлбөрийн хэмжээ 1 145 2 290 3 435 4-6 1450 7-9 ...

Одоо хэрэгжиж байгаа төслүүдийн талаарх мэдээлэл

2020-2021. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, Монголын байгаль хамгаалах итгэмжлэлийн сан байгуулах. Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын ...

БОХХААБХ: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн …

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлого жил бүр 10-13 хувь нэмэгдэж байгаа боловч зориулалтын дагуу зарцуулж байгаа эсэх нь тодорхойгүй. ... газар хамгаалах талаар авсан арга хэмжээ …

Давхардаагүй АМНАТ-ийг "давхардалгүй" болгосон нь

Б.Төгс. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ) буюу роялти 2020 оны төсвийг батлахаас өмнө цуцлагдаж (2019.10.30), төсөв батлагдсаны дараа эргэн сэргэсэн (2019.11.22) сонин үйл явдал олон …

Мадхья Прадеш дахь нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ

Хэрэглэгчийн төлбөр, хураамжийн тухай 2. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай 3. ... 7250 төгрөг байна. 13 Жил Төлбөрийн хэмжээ 1 145 2 290 3 435 4-6 1450 7-9 2175 10 ...