БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАР, …

холбогдож гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрднэ. 3 дугаар зүйл. Техникийн зохицуулалтын хамрах хүрээ ... 3.5.3.Сав баглаа боодол ба шошгожуулалтад тавигдах шаардлага; 3.5.4. Химийн ...

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ САНААЧЛАХ, ТӨЛӨВЛӨХ. 5 дугаар зүйл.Хууль санаачлах. Хэвлэх. 5.1.Хууль санаачлагч тодорхой хууль санаачлах бол Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 38 дугаар зүйл болон ...

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Арбитрын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын Хууль эрх зүйн орчин

27.1.Нийтийн хэрэгцээний зориулалтаар мал төхөөрөх цэг, үйлдвэрт дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 27.1.1.гэрээт мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж нь байр, орчинд халдваргүйтгэл хийх, эрүүл ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, ... 3.12.Баяжуулах үйлдвэрт холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу олборлосон, гарал үүсэл нь тодорхой ашигт малтмалыг …

Төсөл УЛААНБААТАР ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ …

программ хангамжид тавигдах шаардлагыг тогтоох. 4.1.6. Зогсоолын үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, шаардлага хүргүүлэх, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах. 4.1.7.

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, …

ДӨРӨВ. БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР, ЦЕХЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 4.1. Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж, стандартуудын хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, техникийн болон галын аюулгүй

ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ

Хүнд үйлдвэрийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. …

Монгол Улсын 2022 оны Хөрөнгө оруулалтын орчны мэдэгдэл

Хууль тогтоомжийн тухай хуульд хууль санаачлагчид болох УИХ-ын гишүүд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын сайд нар дараахь шалгуурыг хангасан байх ёстой гэж заажээ.

1- 1.1. 2- 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3- 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.

болон бусад хууль тогтоомжид заасан утгаар ойлгож, хэрэглэнэ. ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА 4-р зүйл. Хүнсэнд төхөөрөх малд тавих эрүүл мэндийн шаардлага 4.1.

(PDF) БНХАУ-д адууны мах экспортлох

PDF | БНХАУ-д адууны мах экспортлох гарын авлага | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ

27.3.6.ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ШААРДЛАГА, СТАНДАРТ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫГ ЗӨРЧСӨН АЛБАН ТУШААЛТАН, АЖИЛТАНД ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХ САНАЛАА АЖИЛ ОЛГОГЧИД ГАРГАХ;

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2 дугаар зүйл.Хүнд үйлдвэрийн хууль тогтоомж 2.1.Хүнд үйлдвэрийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Инновацийн тухай хууль, Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 03.080.30 MN : 2020 The …

шаардлага mns 4588:2004, Зочид буудлын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл. Үндсэн шаардлага mns 5374:2004, Амралтын газрын үйлчилгээний чанар. Үндсэн шаардлага mns 5232:2003, Рашаан сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа

Нүүр

5 дугаар зүйл.Хүнд үйлдвэр. 5.1.Хүнд үйлдвэрт дараах үйлдвэрлэлийг хамруулна: 5.1.1.кокс болон газрын түүхий тосны боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл. …

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Х.БАТТУЛГА

Үүнд: 1/ анхан болон давж заалдах шатны шүүхийг тойргийн байгуулахад харгалзан үзэх шалгуур, журмыг тодорхой болгох; зарчмаар. 2/ анхан шатны шүүхийн үр нөлөөг дээшлүүлэх, давж заалдах болон ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.2.1.Журмын хэрэгжилтийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын өмнө хариуцаж, тайлагнах; 2.2.2.Энгийн хог хаягдал булшлах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагатай гэрээ байгуулах ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

1 дүгээр зүйл.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай дараах хэсэг, заалт нэмсүгэй: Хэвлэх. 1/3 дугаар зүйлийн 3.1.20-3.1.22 дахь заалт: "3.1.20."үйлдвэрлэлийн осол ...

Үйлдвэрлэлийн сайн туршлага (GMP) | Law & More

Энэ нь хожим GMP гэж нэрлэгдэх болсон. "Үйлдвэрлэлийн сайн туршлага" гэсэн илэрхийлэл нь 1962-аад онд Америкийн хүнс, эм, гоо сайхны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан юм. Одоогийн Европын GMP ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

10 дугаар зүйл.Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах. 10.1.Барааны тэмдгийн улсын бүртгэлд барааны тэмдэг эзэмшигчийн хүсэлтээр дараахь өөрчлөлтийг оруулна: 10.1.1.бүртгэлийн ...

(PDF) БНХАУ-д дулааны аргаар боловсруулсан үхрийн мах, …

цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн нөхцөлийн тухай" протокол (1602 - д хамаарах) болон 2016 оны 8 сарын 29 өдөр ...

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах …

Нэг. Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журмыг хавсралтаар баталсугай. Хоёр. Энэ журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг …

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Барилгын чанарыг хүлээн …

чанарын шаардлага хангахгүй байгаа хэсгийг засах, сайжруулах арга хэмжээ; 2.16 Дахин гүйцэтгэх (rework) чанарын шаардлага хангахгүй байгаа хэсгийг шинээр солих, дахин үйлдвэрлэх,

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ …

1997 оны ашигт малтмалын тухай хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнө олгогдсон 384 тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг УУККС-д нөхөн оруулсан. Төрийн байгууллагатай мэдээлэл солилцох ажлын хүрээнд

ХҮНСНИЙ ТУХАЙ /Энэ хуулийг 2012 оны 12 дугаар сарын 20 …

Хэвлэх. 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүн амын хүнсний хэрэгцээ, аюулгүй байдлыг хангах, хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээтэй холбогдон төр, иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг ...

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР

Монгол Улсын шүүхийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ …

бүрдүүлэх ерөнхий шаардлага (-на,) байна. Цаашилбал, эдгээр шаардлагыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй боломжит угтвар нөхцлийг хангах хөтөлбөрийн тодорхой жишээг санал болгосон ("болно").

Монгол Улсын Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль

2.1. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний ...

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ

2.1.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн тухай, Малын генетик нөөцийн тухай, Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай, энэ хууль болон эдгээртэй ...