Mongolian Mining Journal Уул уурхайн тухай хуулийн …

5 дугаар зүйл. Ашигт малтмалын өмчлөлийн харилцаа 5.1.Ашигт малтмал нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 5.1-д зааснаар төрийн өмч бөгөөд мөн хуулийн 5.2-д зааснаар төр өмчлөгчийнхөө хувьд ашиглах

Opendatalab.mn

Үйл ажиллагааны код, тайлбар Огноо; 1: 8411 - Ашигт малтмалын боловсруулалтын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх, зөвлөгөө, шүүмж өгөх, сургалт семинар …

Журам батлах тухай

Гурав. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах 3.1. Энэ журмын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тодорхойлсон борлуулалтын үнэлгээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47.3-47.5 дахь

Геодези, зураг зүйн тухай /шинэчилсэн найруулга/

16.1.1 . төрөөс геодези, зураг зүйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх; 16.1.2 . геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа явуулах солбицол, өндөр, гравиметрийн тогтолцоо, тусгаг, солбицлын эрин ...

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ (Ашигт малтмалын …

"Ашигт малтмалын хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшинд тавигдах шаардлага, ангилал, тооцох үндсэн зарчим, аргачлал"-ыг хавсралт ёсоор …

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Нэг. Ерөнхий зүйл. 1.1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (цаашид "АМНАТ" гэх) төлөгчийн худалдсан, худалдахаар ачуулсан, экспортолсон, өөрийн хэрэгцээнд ашигласан бүх төрлийн ашигт ...

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн тоо 2,701 (2023.x.30) Хүчин төгөлдөр ашигт малтмалын …

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙД 20____ ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН ... Тайлбар: Бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт биелэлтээс нь ...

"МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХЭМЖЭЭНД …

тогтоц, ашигт малтмалын судалгааны бие даасан үе шатны ажил бөгөөд 1:200000-ны масштабын геологийн зураглал хийгдсэн талбайд төслийн хэлбэрээр хийгдэнэ. 1:50000-ны масштабын

Дунд масштабын байр зүйн зураг

Газар зүйн нэрийн толь; ... тайлбар; ... Ашигт малтмалын нөөцийг тооцоолон геологийн судалгаа явуулах, түүний эдийн засгийн үр ашгийг гаргах, Зам харилцаа, шугаман байгууламжийн төсөл хийх, ...

MN3.01/11 "УРАНЫ ОЛБОРЛОЛТ, БОЛОВСРУУЛАЛТЫН …

mn3.01/11 "УРАНЫ ОЛБОРЛОЛТ, БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ НЬ" СЭДЭВТ ТӨСӨЛ ЦАЦРАГ ИДЭВХТ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОЛБОРЛОЛТ, БОЛОВСРУУЛАЛТЫН

Нүүр

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн тоо 2,701 (2023.x.30) Хүчин төгөлдөр ашигт малтмалын …

Монгол орны эрдэс баяжуулалт, боловсруулалтын салбарын …

Судалгааны тайлбар: Монгол орны эрдэс баяжуулалт, боловсруулалтын салбарын техник, технологи, тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн түвшин, ашигт малтмалын нөөцийн иж бүрэн ашиглалт ...

Ашигт малтмалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Улсын Их Хурлын Тамгын газар. Монгол Улс 14201 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Жанжин Д.Сүхбаатарын талбай 1, Төрийн ордон.

Opendatalab.mn

Дугаар Үйл ажиллагааны код, тайлбар Огноо; 1: 8411 - Ашигт малтмалын боловсруулалтын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх, зөвлөгөө, шүүмж өгөх, сургалт семинар зохион байгуулах, ном, гарын авлага гаргах

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН …

2.8. Ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээг төгрөгт шилжүүлэхдээ Монголбанкнаас зарласан тухайн сарын дундаж ханшид үндэслэнэ. Гурав. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах 3.1.

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ …

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.8 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1.Засгийн ...

МОНГОЛ УЛСЫН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН …

Дөрөв. Ашигт малтмалыг эрэх, хайх ажлыг төлөвлөх, мэдээлэх, тайлагнах. 4.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан мэдээ, төлөвлөгөө, тайланг гаргаж ...

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын Уурхай, уулын …

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.11 дэх заалт, 35 дугаар зүйлийн 35.4 дэх хэсэг болон холбогдох бусад хууль, дүрэм,

Ашигт малтмалын тухай хууль /шинэчилсэн …

10.1. Засгийн газар энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу олборлолт, боловсруулалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод олборлолт явуулах ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2.1.Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай …

Ашигт малтмалын өмчлөл ба ашигт малтмал хайх, олборлох …

1. Ашигт малтмалын өмчлөл Ром-германы гаралтай эрх зүй биет бус эд юмсыг хуулиар эзэмших ( эзэмших эрх нь хуулиар хамгаалагдах) боломжийг үгүйсгэх хандлагатай байдаг бол Англи-саксоны гаралтай эрх зүй эсрэгээр нь эрх ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Ашигт малтмалын баяжуулалтын явцад лагийн талбай, хаягдлын санг нөхөн сэргээхэд юуны өмнө ариун цэвэр, эрүүл ахуй, байгаль хамгааллын чиглэлээр нөхөн сэргээлт хийх нь чухал ач холбогдолтой.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, МЭДЭЭ

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.12, 11.1, 48.6, 48.7, 48.11д - ... боловсруулалтын технологийн дагуу хаягдал багатайгаар стандартад нийцсэн ... тайлбар бичиг, график зургийг уул уухайн зураглалын ...

ГАЗРЫН ТОСНЫ БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН …

тушаалаар Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд (түүнд газрын тосыг хамруулан) хэрэглэх аргачилсан зөвлөмжийн даалгаврын хүрээнд боловсруулав.